Restaureren van
  waardevolle boeken.


Jarenlange ervaring en studie, waaronder het certificaat boekrestauratie van het Nationaal Archief, in bandconstructies, materialen, naai- en restauratietechnieken zorgen voor een vakkundige restauratie. In overleg met u zal worden bepaald wat er wel en niet aan het boek zal worden gedaan. De authentieke gevoelswaarde van het boek zal zoveel mogelijk worden bewaard.

Er zijn verschillende mogelijkheden en technieken. De keuze wordt mede bepaald door het materiaal waar het boek mee gebonden is. Dit kan een papieren band, een linnen band of een leren band zijn.

Het is mogelijk om met moderne materialen te werken maar ook met het al vele jaren gebruikte batist of Japans papier. De te gebruiken materialen worden op kleur gemaakt en vastgezet met reversibele lijmen.

U ontvangt bij de restauratie een documentatieverslag met een beschrijving van de schade en de uitgevoerde behandeling voorzien van foto’s voor, tijdens en na de behandeling